propic11.gif (6454 個位元組)
台北市中山區復興北路402286
6F.,NO.28,LANE 402, FUSHING N. RD.,JUNGSHAN CHIU,
TAIPEI, TAIWAN 104, R.O.C.
TEL
886-2-2516-1387 (Rep)
FAX
886-2-2517-2711
E-MAIL
chips.tech@msa.hinet.net
 
key word:  Part Number:
   OFFER        Records 151 to 170 of 170  
 
 
No. PARTS BRAND QTY PKG D/C PRICE Remark DATE
 67 I01-RTL8139CL    13385   BID Andy 2004/8/26
 68 AM29F002BT-90JC   AMD  3600   BID Andy 2004/8/26
 69 AT91M41400-25AI   ATMEL  15413   BID Andy 2004/8/26
 73 HM6117LEP-4   HITCHI  4247   BID Andy 2004/8/26
 74 E28F800B5B-70   INTEL  86   BID Andy 2004/8/26
 75 TE28F800B3-BA90   INTEL  3072   BID Andy 2004/8/26
 76 TE28F320C3-BD70   INTEL  3072   BID Andy 2004/8/26
 77 LxT908PC   INTEL  103500   BID Andy 2004/8/26
 78 TE28F320J3-C110   INTEL  3072   BID Andy 2004/8/26
 79 TE28F800B3B-90   INTEL  438   BID Andy 2004/8/26
 80 TE28F160C3TA-110   INTEL  3410   BID Andy 2004/8/26
 81 TE28F160S5-100   INTEL  16   BID Andy 2004/8/26
 82 TE28F160C3-BD70   INTEL  3072   BID Andy 2004/8/26
 83 MITEL61C256J-15   MITEL  276000   BID Andy 2004/8/26
 84 D446G-20L   NEC  13000   BID Andy 2004/8/26
 85 MSM6544GS-2K   OKI  403   BID Andy 2004/8/26
 86 P87C695AER   PHILIP  23180   BID Andy 2004/8/26
 87 UDA1341TS/N1   PHILIP  120000   BID Andy 2004/8/26
 88 SST39SF010-70-4C-WH   SST  21000   BID Andy 2004/8/26
 89 TPS2216DBR   TI  60900   BID Andy 2004/8/26
 
登入管理畫面  

Copyrightc 2004 CHIPS TECHNOLOGY CO., LTD. All Right Reserved
TEL:886-2-2516-1387(Rep) FAX:886-2-2517-2711 E-mail:chips.tech@msa.hinet.net