propic11.gif (6454 個位元組)
台北市中山區復興北路402286
6F.,NO.28,LANE 402, FUSHING N. RD.,JUNGSHAN CHIU,
TAIPEI, TAIWAN 104, R.O.C.
TEL
886-2-2516-1387 (Rep)
FAX
886-2-2517-2711
E-MAIL
chips.tech@msa.hinet.net
 
key word:  Part Number:
   OFFER        Records 1 to 25 of 170  
 
 
No. PARTS BRAND QTY PKG D/C PRICE Remark DATE
 176 IS62C1024L35TI    1500  TSOP 03+ 2004/9/3
 92 W29C040P-90B    2560   0423 BID Andy 2004/8/27
 119 EPM7128SQC100-10   ALTERA  2000  PQFP BID Andy 2004/9/2
 120 EPM7192(S)EQC160-20   ALTERA  300  PQFP 0 BID Andy 2004/9/2
 121 EPM7256AEFC256   ALTERA  422  BGA BID Andy 2004/9/2
 122 EPM7256AETC100-7   ALTERA  1000  TQFP 99 BID Andy 2004/9/2
 123 EPM7256AQC208/EQC208   ALTERA  1000  PQFP 99 BID Andy 2004/9/2
 124 GAL16V8-25 /20V8/22V10   AMD LAT  2000  PLCC 96 BID Andy 2004/9/2
 125 GAL22V10C   CYPRESS  3000  PLCC BID Andy 2004/9/2
 126 GAL22V10C-7LJ   LATTICE  2000  PLCC BID Andy 2004/9/2
 127 GLT72508-15TS   GLINK  1000  TSOP 97 BID Andy 2004/9/2
 128 HM67832SHJP-9   HIT  10000  SOJ 90-96 BID Andy 2004/9/2
 129 HYB39S16320TQ-5.5    4626  TQFP 9940 BID Andy 2004/9/2
 130 IDT71V256-15SZ   IDT  2000  TQFSOP2P 99 BID Andy 2004/9/2
 131 IS62C256-70U   ISSI  30000  SOP 2000 BID Andy 2004/9/2
 132 ISPLSI1016-110-60   LATTICE  900  PLCC 97 BID Andy 2004/9/2
 133 ISPLSI1024-80LJ   LATTICE  1000  PLCC 2000 BID Andy 2004/9/2
 134 KM68512ALG-5   SAM  5000  SOP 95 BID Andy 2004/9/2
 135 LC3564SM   SYANO  993  SOP BID Andy 2004/9/2
 136 LH5P8128N-80   SHARP  3000  SOP 95,96 BID Andy 2004/9/2
 137 LH64256-7   SHARP  2967  DIP 97 BID Andy 2004/9/2
 138 LM1203AN   TI  10000  DIP 93 BID Andy 2004/9/2
 139 LP324N   SAM  10000  DIP BID Andy 2004/9/2
 140 M27C2001-20F1   ST  1631  DIP 92 BID Andy 2004/9/2
 141 M28F512-25C   ST  4500  PLCC 98 BID Andy 2004/9/2
 
登入管理畫面  

Copyrightc 2004 CHIPS TECHNOLOGY CO., LTD. All Right Reserved
TEL:886-2-2516-1387(Rep) FAX:886-2-2517-2711 E-mail:chips.tech@msa.hinet.net